Arkitektkopia

Arkitektkopia

Jag har varit UX-designer för arkitektkopia.se. I det arbetet ingick även att hålla webbplatsen levande med relevant content, SEO, teknisk SEO samt vidareutveckling av sidor och tjänster. Tog ofta fram UX-design och wireframes i Sketch för godkännande av marknadschef och produktägare för att sedan koda frontend i WordPress.

La upp text och tog fram bildmaterial och/eller skapade egen grafik och la upp artiklar i Arkitektkopias Akademi som ges ut varannan vecka. Skickade även ut mail till prenumeranterna.

Skapade också mycket tryckt och digitalt marknadsmaterial.

Ansvarade även för Arkitektkopias sociala kanaler under en tid.