Banners

Jag har skapat flera banners för Arkitektkopia i deras satsning på Account Based Marketing, annonserna var IP-styrda och visades endast för respektive företag. Alla banners var gjorda i fem olika storlekar och designad utifrån företagets grafiska profil.

Tyréns
Skanska
Peab
WSP
Sweco
Bravida
Stena Recycling
Veidekke