Byggnet

Varit UX-designer och frontendutvecklare för byggnet.se.

Sidan är byggd i WordPress. Jag har vidareutvecklat flera sidor med först skiss i Sketch till produktägare och sedan kodat upp frontend i WordPress. Påbörjade ett SEO-arbete på startsida, produktsida och Academy.

Exempel på uppdrag

Tidslinje för Byggnet 20 år
Tog fram UX-design i Sketch för godkännande av produktägare och kodade ihop frontend.

Design för Byggnets contenthubb
En layout för hur artiklarna i Byggnets Academy skulle se ut behövdes ta fram. Layouten skulle fungera för olika typer av artiklar med en unik headerbild för varje artikel.

Byggnets produkter
Jag tog fram UX-design på hur Byggnets fyra produkter kunde presenteras sammanfattningsvis på ett tydligt sätt för webben. Kodade sedan frontend i WordPress för det valda förslaget.

Byggnets referenser
Ett gemensamt block för referenser behövdes tas fram som skulle fungera lite olika på den svenska och engelska sidan.

Byggnets startsida
Olika varianter på hur Byggnets startsida har sett ut under min period som UX-designer.