Trycksaker

Några exempel på trycksaker gjorda 2020/2021

Broschyr om kontorsprofilering

Pappersguide

En uppdaterad pappersguide behövdes tas fram för att visa kunder och medarbetare hur trycket blir på respektive papper. Jag tog tillfället i akt att samtidigt vägleda till vilket papper som fungerar till vilket typ av trycksak.

Flyer om Arkitektkopias Länkningstjänst